Dự án điện Vinhome

Mỗi niềm tin được gửi trao Là một công trình được đặt nền móng. Là nhà thầu trực tiếp thực hiện nhiều dự án điện lớn tại Vinhome, tập thể công ty Kỹ...

Nhà máy bao bì V&L

Công sức của cả một tập thể, được ghi nhận bằng thành quả xứng đáng! Thêm một lần nữa năng lực của Công ty Kỹ thuật Điện Công nghiệp – IEE CO...

Nhà máy điện Uông Bí

Năng lực của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Công nghiệp – IEE CO được khẳng định khi thực hiện đấu thầu và thi công thành công các công trình trọng điểm...

Dự án Điện tại Hải Phòng

Tập đoàn Vingroup là một trong các đối tác truyền thống của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Công nghiệp – IEE CO (Công ty) . Đặc biệt năm 2017 Công ty...